สถานที่ท่องเที่ยวสงขลา » ชมความงาม สะพานติณสูลานนท์

ชมความงาม สะพานติณสูลานนท์

29 มกราคม 2015
345   0

สะพานติณสูลานนท์ หรือเรียกกันว่า สะพานเปรม   เป็นสะพานที่สร้างออกเป็น 2 ช่วง  โดยช่วงแรก จะเชื่อมระหว่าง อ.เมือง กับ เกาะยอ    และ ช่วงที่ 2 จะเชื่อมต่อระหว่างเกาะยอ กับ อ.สิงหนคร

สะพานติณสูลานนท์  เป็นสะพานที่ใช้ข้ามทะเลสาปสงขลา  แห่งเดียวในประเทศไทย  ดังนั้นทิวทัศน์บริเวณสะพาน จะมีความสวยงาม  และท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตก ในตอนเย็น  ซึ่งมีความสวยงามแห่งหนึ่งของไทย