สถานที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ » เที่ยวตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่

เที่ยวตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่

27 มกราคม 2015
713   0

ตลาดน้ำคลองแห  เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำ วัดคลองแห  อ.หาดใหญ่

ตลาดน้ำวัดคลองแห หาดใหญ่

ตลาดน้ำวัดคลองแห หาดใหญ่

เปิดบริการ  วันศุกร์ เสาร์  อาทิตย์  โดยเริ่มขายสินค้าตั้งแต่เวลาประมาณ  13.00 – 20.00 น

สินค้าที่จำหน่ายภายในตลาด

แม่ค้า และ พ่อค้า จะจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารพื้นเมือง  หลากหลายชนิด  ทั้งจำหน่ายบนเรือ และร้านค้าบนบก  ปัจจุบันตลาดน้ำคลองแห  ได้รับความนิยมจากชาวไทย ชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์  เป็นอย่างมาก   ที่หลงใหลในรสชาติของอาหารพื้นเมืองหลากหลาย  ดังนั้นจึงเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ  ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวหาดใหญ่

แผนที่ตั้งตลาดน้ำคลองแห หาดใหญ่