สถานที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ » ท่าแพขนานยนต์สงขลา

ท่าแพขนานยนต์สงขลา

27 มิถุนายน 2018
565   0

ท่าแพสงขลา

สวัสดีเพื่อน ๆ ที่เดินทางมาเที่ยวเมืองหาดใหญ่ และพื้นที่จังหวัดสงขลาทุกท่าน  วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับท่าแพขนานยนต์สงขลา  เป็นการให้บริการแพข้ามฝั่งระหว่าง อ.เมืองสงขลาและอ.สิงหนคร   ท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ สามารถใช้บริการ โดยขับรถยนต์ลงแพเพื่อข้ามฝั่งได้   เป็นแพที่บรรทุกข้ามทะเลสาปสงขลา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้

  • รถยนต์ คันละ 20 บาท
  • รถมอเตอร์ไซต์ คันละ 3 บาท

เมื่ออยู่บนแพท่านจะได้ชมความสวยงามของทิวทัศน์ริมทะเล ฝั่ง อ.เมืองสงขลาและฝั่ง อ.สิงหนคร   บรรยากาศสวยงาม น่าชมมาก