สถานที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ » นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวหาดใหญ่

นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวหาดใหญ่

28 ตุลาคม 2014
541   0

หาดใหญ่มีกระเช้าลอยฟ้าบริการด้วยน่ะ   สำหรับท่านใดที่ต้องการชมวิวเมืองหาดใหญ่จากมุมสูง   ท่านสามารถไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าได้ที่ เขาคอหงส์  ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่   การขับรถขึ้นเขาควรมีความชำนาญ  เพราะทางขึ้น – ลง มีความลาดชัน  แต่สำหรับท่านที่ไม่มีรถ หรือไม่ชำนาญในการขับรถขึ้นภูเขา  สามารถใช้บริการรถรางภายสวนสาธารณะ  ที่มีไว้บริการพานักท่องเที่ยวขึ้นไปยังสถานีกระเช้าลอยฟ้า   ในเส้นทางเฉพาะของรถราง

ราคาบัตรโดยสาร

ผู้ใหญ่  100 บาท   เด็ก 50 บาท