สถานที่ท่องเที่ยวสงขลา » มาสงขลาต้องไปถ่ายรูปกับสะพานติณสูลานนท์

มาสงขลาต้องไปถ่ายรูปกับสะพานติณสูลานนท์

14 พฤษภาคม 2015
632   0

สะพานติณสูลานนท์  เป็นสะพานข้ามทะเลสาปสงขลา  เชื่อมต่อระหว่าง อ.เมืองสงขลา  กับ เกาะยอ  และ อ.สิงหนคร   สะพานได้แบ่งงออกเป็น 2 ช่วง คือ

1. เชื่อมต่อ  ระหว่าง อ. เมืองสงขลา  กับ เกาะยอ

2. เชื่อมต่อ ระหว่าง เกาะยอ กับ อ.สิงหนคร

จุดถ่ายรูปที่แนะนำคือ

จุดที่1. ถ่ายจาก สวนประวัติศาตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  โดยมีฉากหลังคือ สะพานติณสูลานนท์ และเกาะยอ  นับเป็นจุดถ่ายรูปที่ท่านไม่ควรพลาด  เมื่อได้เดินทางมาเที่ยวเกาะยอ

จุดที่ 2. ถ่ายจากจุดชมวิวสถาบันทักษิณคดีศึกษา  ตั้งอยู่บนเกาะยอ   จากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นสะพานติณสูลานนท์ในมุมสูง  และ ทะเลสาปสงขลา  นับเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามมาก

ดังนั้นเมื่อท่านได้มาเที่ยวสงขลา  ควรมาชมทิวทัศน์ของทะเสาปสงขลา และ สะพานติณสูลานนท์