สถานที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ » รถทัวร์ กรุงเทพ – หาดใหญ่

รถทัวร์ กรุงเทพ – หาดใหญ่

27 มิถุนายน 2018
473   0

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์หาดใหญ่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั่งหลาย  สำหรับการเดินทางสู่หาดใหญ่จากกรุงเทพมหานคร  ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่  ซึ่งในส่วนการเดินทางจาก   กรุงเทพ – หาดใหญ่ มีผู้ให้บริการหลัก คือ    ปิยะรุ่งเรืองทัวร์    สยามเดินรถ  และรถ บขส.    ดังนั้นท่านสามารถเลือกเดินทางได้อย่างสะดวก

ปัจจุบันมีช่องทางจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วรถได้ที่  www.จองตั๋วรถทัวร์.com

โดยสามารถจองตั๋วและชำระเงินค่าตั๋วผ่านบัตรเครดิต และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา

เส้นทางเดินรถ กรุงเทพ – หาดใหญ่  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง

แผนที่ตั้งสถานีขนส่งหาดใหญ่