วิธีเดินทางไปหาดใหญ่

อ.หาดใหญ่  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา โดยจาก  กรุงเทพ – หาดใหญ่  มีระยะทางประมาณ 950 กิโลเมตร  หาดใหญ่เป็นเมืองที่สำคัญทางการค้าและการศึกษา ดังนั้นการเดินทางมายังหาดใหญ่จึงสะดวกมาก เพราะมีการคมนาคมรองรับการเดินทางของทุก ๆ ท่าน ที่เดินทางมายังเมืองหาดใหญ่

ปัจจุบันท่านสามารถเดินทางมาหาดใหญ่ ได้ 4 ช่องทางคือ

1.รถยนต์ส่วนตัว

2.รถไฟ

3.รถทัวร์

4.เครื่องบิน

การเดินทางโดยรถไฟ

จากกรุงเทพท่านสามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง  โดยซื้อตั๋ว และลงปลายทางสถานีรถไฟหาดใหญ่   ซึ่งที่ตั้งของสถานีรถไฟตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่     การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพ-หาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 17 ชั่วโมง

การเดินทางโดยรถทัวร์

สามารถซื้อตั๋วโดยสารและขึ้นรถโดยสารได้ที่สายใต้ใหม่ ซึ่งมีรถให้บริการในเส้นทางดังกล่าว 3 ราย คือ บขส. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์  และสยามเดินรถ   ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความพอใจ การเดินทางโดยรถทัวร์ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 14 ชั่วโมง

สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ได้ที่ www.จองตั๋วรถทัวร์.com

การเดินทางโดยเครื่องบิน

ปัจจุบันมีเที่ยวบินจำนวนมากในแต่ละวันบินจาก กรุงเทพ ลงที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

ผู้ให้บริการ

  • จากสนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ ได้แก่  นกแอร์  ไทยแอร์เอเซีย  ไทยไลออนแอร์
  • จากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่  ได้แก่  ไทยสมายล์

ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ  1.20 นาที

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ : หาตั๋วเครื่องบินราคาถูก


ดังนั้นท่านสามารถเลือกการเดินทางที่เหมาะสมกับท่านได้ตามสะดวก  เพื่อเดินทางมายังเมืองหาดใหญ่