สถานที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ » สนามบินหาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่

26 มิถุนายน 2018
590   0

สนามบินหาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่  ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองหาดใหญ่ประมาณ 10 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที จากตัวเมืองหาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่เป็นสนามบินขนาดใหญ่ มีจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละวัน   มีสายการบินต่าง ๆ ให้บริการที่สนามบินหาดใหญ่จำนวนมาก ทั้งเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศ เช่น นกแอร์  ไทยไลออนแอร์ ไทยแอร์เอเซีย และบางกอกแอร์เวย์   เป็นต้น

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินหาดใหญ่ ควรต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วย เพราะที่สนามบินแห่งนี้มีการตรวจรถและกระเป๋านักเดินทางที่เข้าไปในสนามบินอย่างเข้มงวด

การเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่

มีรถสองแถว ให้บริการ วิ่งจากตัวเมืองหาดใหญ่ – สนามบินหาดใหญ่

แผนที่ตั้งสนามบินหาดใหญ่