สถานที่ท่องเที่ยวสงขลา » หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

5 สิงหาคม 2019
149   0

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดสงขลา  ที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว คือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ท่านจะได้รับความรู้ทางดาราศาสตร์ ดวงดาว อวกาศต่าง ๆ  ซึ่งหอดูดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ. เมือง จ.สงขลาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ

ท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่  กิจกรรมดูดาว  ดูท้องฟ้าจำลอง  และรับชมนิทรรศการทางดาราศาสตร์ ที่จัดแสดงไว้ในอาคาร

เปิดให้บริการ :   วันอังคาร – วันอาทิตย์  ( หยุดทุกวันจันทร์ )

หอดูดาวสงขลา