สถานที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ » เที่ยวตลาดกิมหยง ช๊อปปิ้งให้สะใจ..

เที่ยวตลาดกิมหยง ช๊อปปิ้งให้สะใจ..

3 กุมภาพันธ์ 2015
951   0

ตลาดกิมหยง หาดใหญ่

เที่ยวตลาดกิมหยง หาดใหญ่

มาหาดใหญ่  ต้องไปเดินเที่ยวตลาดกิมหยง   เป็นคำกล่าวที่หลาย ๆ ท่านได้พูดไว้เมื่อเดินทางมาเที่ยวเมืองหาดใหญ่

ตลาดกิมหยงตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่  เป็นตลาดที่ขายสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ผลไม้จากต่างประเทศ ได้แก่ แอปเปิ้ล  เกาลัด อินทผาลัม  และ  ขนมแห้งต่าง ๆ   ตลอดจนสินค้าเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าปาเต๊ะ ผ้าแพร  เป็นต้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากได้จากตลาดกิมหยงแห่งนี้

ร้านค้าภายในตลา จะตั้งเป็นแผงจำหน่ายสินค้าเรียงแถวกันภายในตลาดกัน   และมีสินค้าที่ใกล้เคียงกัน โดยแบ่งโซนจำหน่าย เช่น อาหารแห้ง  ผลไม้ และเสื้อผ้า เป็นต้น

สำหรับเวลาเปิดตลาดตั้งแต่ 8.00  -17 .00 น. เปิดจำหน่ายสินค้าทุกวัน  ตลาดกิมหยงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

การเดินทางไปตลาดกิมหยง

ตลาดกิมหยงตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่  ท่านสามารถใช้บริการรถสองแถวที่วิ่งบริการภายในหาดใหญ่ เพื่อเดินทางไปตลาดกิมหยงได้อย่างสะดวก หรือใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก จากโรงแรมที่พัก

แผนที่ตั้งตลาดกิมหยง หาดใหญ่