สถานที่ท่องเที่ยวสงขลา » เที่ยวทะเลสะกอม อ.เทพา

เที่ยวทะเลสะกอม อ.เทพา

16 กุมภาพันธ์ 2019
303   0

สวัสดีเพื่อน ๆนักเดินทาง วันนี้จะพาท่านไปเที่ยวชายทะเลสะกอม ต.สะกอม อ.เทพา  ซึ่งชายทะเลแถวนี้ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ หาดทรายขาว สวย  เมื่อท่านเดินทางมาที่สะกอม  ท่านจะพบว่าบริเวณชายหาดต่าง ๆ ยังคงเป็นธรรมชาติ  ท่านสามารถพบเห้นวิถีของชาวประมงพื้นบ้านที่ชายทะเลสะกอม

การเดินทางจากหาดใหญ่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง