สถานที่ท่องเที่ยวสงขลา » เที่ยวเขาตังกวน ชมความงามของเมืองสงขลา

เที่ยวเขาตังกวน ชมความงามของเมืองสงขลา

30 มกราคม 2015
381   0

เขาตังกวน  เป็นภูเขาขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง  ปัจจุบันได้มีการจัดสร้างลิฟท์ขึ้นบอดเขา   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว   บนยอดเขาท่านสามารชมทัศนียภาพของเมืองขลาจากมุมสูงได้ทั้งเมือง

บริเวณเชิงเขาตังกวนจะมีลิง อาศัยอยู่จำนวนมาก ดังนั้นท่านสามารถชมความน่ารักของลิง ได้อีกด้วย

ที่ตั้ง

เขาตังกวนตั้งอยู่ในเขต อำเภอเมืองสงขลา   ใกล้ๆ กับแหลมสมิหลา