สถานที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่ » ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหาดใหญ่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหาดใหญ่

28 ตุลาคม 2014
991   0

เมืองหาดใหญ่

ยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ ทุกท่านที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองหาดใหญ่  ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา   เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้

หาดใหญ่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง  ดังนั้นจึงมีจำนวนประชากรจำนวนมากที่มาอาศัยอยู่ที่นี่   ดังนั้นเมื่อคุณเดินทางมาเที่ยวเมืองหาดใหญ่ สิ่งที่คุณจะได้พบคือ ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม  ไทย จีน มุสลิม  ที่ผสมกลมกลืนกันอยู่ภายในเมืองหาดใหญ่

hatyaihotel.org  นำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  โรงแรม  ที่พัก  ในหาดใหญ่ และพื้นที่รอบๆ สงขลา  โดยนำเสนอข้อมูลจากประสบการณ์จริงในการเดินทางทั่วทั้งจังหวัดสงขลา   เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทางมาเที่ยวเมืองหาดใหญ่